Om oss

Vi brinner för marknadsföring och teknik

Hur tar du nästa steg i din verksamhet? För många handlar det om att göra sig själv och det egna företaget synligt för en bredare massa. Vår erfarenhet säger att de företag som vågar satsa ofta blir de som i slutändan vinner. De som vågar ta steget och ta hjälp av de verktyg som finns online är de som ökar omsättningen och som tar steget till nästa platå.

Ingen minns en fegis. Det är en devis som i många fall stämmer väl överens med våra samlade erfarenheter. De fega företagen stannar av i utvecklingen, de når inte den inneboende potentialen och de blir förbisprungna av konkurrenterna – trots att dessa konkurrenter i själva verket kan vara sämre, erbjuda sämre tjänster och produkter samt högre priser.

Samtidigt så handlar det också om att hitta en balans mellan gas och broms. Många företag satsas stora pengar på synlighet på nätet, på annan typ av marknadsföring eller på tekniska lösningar som i slutändan inte leder någonstans. Man blir för spretiga och satsar pengar överallt snarare än att hitta ett fokus. Det ger ingen avkastning och det blir pengar i sjön snarare än rena investeringar.

Med bakgrunder inom digital marknadsföring, inom IT och inom teknik så vet vi vikten av att välja rätt lösningar för den egna verksamheten. Det spelar ingen roll hur pass stor eller liten den verksamheten är, var man är verksam eller hur pass mycket pengar man har. Det går att hitta rätt väg även med relativt små medel. Man kan som företag hitta alternativa vägar för digital exponering och man kan genom detta hitta nya kunder som leder till en ökad omsättning. På samma sätt kan man också, genom nya system och tekniska lösningar, strypa onödiga kostnader och slimma till hela verksamheten – utan att de behöver leda till en massa uppsägningar.

Vårt mål är att visa hur detta är möjligt. Vi vill dela med oss av vår kunskap, vår erfarenhet, våra tankar och våra idéer kring allt som rör IT, teknik och marknadsföring. Är du redo att ta nästa steg? Välkommen till oss!