Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning Göteborg – en vanligare lösning

Vad ska man egentligen tänka på då det kommer till kameraövervakning i Göteborg – och är det en lösning som fungerar? Ser man till kameraövervakning i stort så har det kommit att bli en stor industri.

Fler och fler ser över sina alternativ gällande kameror och det handlar om allt från privatpersoner, företag, butiker och affärer. Detta hör givetvis ihop med att fler också känner sig otrygga – och med att fler och fler också de facto utsätts för en massa olika brott.

Kameraövervakning Göteborg – frågor och svar

Kameraövervakning för butik i Göteborg är en vanlig tjänst och detta sker som en direkt följd av att många butiker brottas med enorma kostnader som en följd av stölder och skadegörelse. Adderar man dessutom till detta att det finns en uppenbar risk för rån så får man ytterligare förståelse för varför många väljer att installera kameror.

Är det något för er verksamhet? Vi tänkte här ge lite mer information kring kameraövervakning och göra det genom att svara på några vanliga frågor – enligt följande.

Är kameraövervakning effektivt?

Ja, både sett ur ett preventivt perspektiv och sett till att man i efterhand kan identifiera en gärningsman. Det skapar trygghet och säkra miljöer.

Kameraövervakning för butik i Göteborg – måste jag ha tillstånd?

Nej, men detta innebär inte att du kan sätta upp kameror hur som helst – och använda materialet som du vill. Viktigt gällande kameraövervakning är att man alltid följer de lagar och regler som finns – och att det finns ett tydligt syfte och ändamål med att kamerorna används. Har du problem med stölder så är detta definitivt ett ändamål för att sätta upp kameror – men då ska dessa också filma inne i butiken och det ska också finnas exempelvis skyltar som visar detta. Du ska inte använda kameror för att exempelvis övervaka personalen.

Kategorier
Säkerhet

Ett säkerhetsföretag med rätt inställning

Egendom och framför allt människors säkerhet är viktigt för privatpersoner och företag. Att nyttja tjänster från säkerhetsföretag ger trygghet och fördelar.

Alla behöver vi se till att finna trygga lösningar på de behov man har som företag men även som privatperson. Behovens omfattning varierar men grundbehovet är detsamma. Man har rätt till en trygg arbetsplats oavsett arbetsgivarens typ av verksamhet. I hemmet ska man självklart också kunna känna sig säker i alla lägen och det finns bra lösningar på det mesta.

Hur skiljer sig behoven åt? Först och främst är det vanligen så att företag är mer noggranna med att skaffa sig ett heltäckande skydd. Det handlar mestadels om fysisk trygghet ändå och där önskar även privatpersoner liknande. Beroende på ett företags typ av verksamhet väljer man olika kombinationer av säkerhetsåtgärder.

Säkerhetsföretag med rätt kompetens och erfarenhet

Ett bra säkerhetsföretag ska kunna erbjuda ett komplett tjänstepaket. Oftast är det så att ett större antal personer arbetar eller behöver tillträde i de lokaler som det handlar om. Det är anställda, som förstås inte alltid är samma personer. Det är också servicepersonal som städare och varubud. Allt måste kunna hanteras enkelt och säkert.

Att starta med ett system för brandskydd och sedan för passerkort är en självklarhet. Lås handlar sedan inte bara om dörrar utan även fönster och alternativa vägar som obehöriga skulle kunna ta sig in. Hot mot medarbetare kan förekomma och fysisk säkerhet är också det ett minimikrav på en fungerande arbetsplats. Kameraövervakning är effektivt och ofta avskräckande. Alla ska kunna känna sig trygga.

Läs mer här https://mysec.se/.

Kategorier
Mobil

En trasig mobil går att laga igen

Har mobilen gått sönder? Köp ingen ny mobil förrän du har övervägt att laga din nuvarande mobil först. Du kan spara tid, pengar och miljö på att laga mobilen.

Visst låter det enkelt att säga att du kan vara utan skärm ett par dagar? Har du en planerad skärmtimeout så kanske det fungerar. Då hinner du jobba av allt du kanske behöver fixa innan det är dags. Exempelvis betala räkningar, svara på mail och andra saker man gör med mobilen till vardags.

Är allt klart innan så är det lätt att lägga mobilen i ett hörn och kanske bara ha ljudet på för ringsignalens skull. Alla aviseringar är givetvis också avstängda för att hjälpa till med avhållsamheten. Sådana gånger är det lätt och enkelt att släppa mobilen.

Laga din mobil och spara pengar

Men vad händer den dagen du tappar mobilen eller lyckas med något annat knas så att den plötsligt går sönder? Det är då du inser hur beroende du är av mobilen. Hur ska du nu kunna googla på hur du kan laga din mobil? Det är i samma veva som du inser att du har fått ett skärmberoende du inte visste att du hade.

Istället för en quickfix med att omgående köpa dig en ny mobil så fundera över andra lösningar. En lösning är till exempel att hitta en reparationsfirma. Att laga mobilen istället för att köpa en ny kan spara dig många tusenlappar. Det kan också vara värt att se över om du har en drulleförsäkring som gör saken billigare. Kolla in mobildoktorn.com för att laga din mobil.

Kategorier
Digitalt

IT-konsultbolag i Stockholm för dig som vill slippa krångel

Det är inte alltid så lätt med teknik, och det kan lätt bli fel. Så vad gör man för att undvika problem? Man anlitar såklart ett IT-konsultbolag i Stockholm.

Det är inte alla företag som har råd att ha en IT-konsult som befinner sig på firman dag och natt för att lösa problem och svårigheter som uppstår. Lösningen är då att anlita ett IT-konsultbolag i Stockholm som tar hand om alla problemen när de uppstår. Vilken otroligt praktisk lösning! Det passar både för stora och små företag.

Det handlar inte bara om att få hjälp när problemen uppstår. Det handlar också om att bygga upp en stabil och välfungerande IT-miljö som gör att ert företag kan blomstra och växa vidare. I dagens moderna samhälle är det nästan omöjligt att ha ett företag utan att ha bra koll på IT-teknik.

IT-konsultbolag som har koll på allt

Det är såklart inte bara mjukvaran på datorerna som behöver uppdateras och fixas. Ibland gäller det även hårdvara eller en printer och en kopiator. Hur hittar man den bästa? Vad fungerar bäst till just ditt företag? När du har att göra med ett IT-konsultbolag i Stockholm som har kontakter, så behöver du inte oroa dig.

Företaget kan fokusera på det som de kan bäst, och IT-konsulten tar hand om alla frågor och funderingar som kan uppkomma. Tillsammans jobbar ni mot en produktiv och problemfri vardag med tekniken. Det är helt klart värt att anlita en erfaren IT-konsult.

Kategorier
Digitalt

Skaffa bra säkerhetsinstallationer

Det ingår mycket i begreppet säkerhet, allt från skydd mot intrång och skadegörelse till säkra rutiner när det gäller datorer och diverse känslig information.

Företag vill gardera sig mot att känsliga uppgifter kommer ut. Det kan man göra med hjälp av exempelvis CD Säkerhetsteknik AB, som är en av många experter inom området. Det är inte bara industrispionage som är en säkerhetsrisk, utan även hackerattacker och andra sorters intrång i företagets verksamhet.

Många vill komma åt ett företags kundregister och prislistor, och även löner brukar vara strikt konfidentiella. Det finns olika nivåer av inloggning och tillträde både i datorerna och i företagets lokaler. Med bra säkerhetsinstallationer har man kontroll över vilka som kommer in. Det finns också bra övervakningskameror, och man kan titta på filmen även om man befinner sig på en annan plats.

Säkerhetsinstallationer ger full kontroll

Det innebär att chefen kan se vem som smyger runt fastigheten och att eventuella inkräktare fångas på bild. Med ett passersystem kan man lätt se vem som har gått in i lokalerna och hur länge de har stannat där. Det kan vara någon som arbetar övertid, och det är lätt att kontrollera att den personen också har varit på plats.

Det finns många specialister på säkerhetsinstallationer. CD Säkerhetsteknik AB är ett företag man kan kontakta om man vill ha professionell hjälp med att få ett effektivt system. Tekniken finns och den utnyttjas på bästa sätt för att hålla säkerheten på en hög nivå, både i privata hem och företag och i offentliga institutioner och olika lokaler.

Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning ger fördelar

Få frågor rör upp lika heta känslor som kameraövervakning. Många menar på att varje kamera som sätts upp också blir ett steg närmare ett mer totalitärt samhälle där den personliga friheten blir kränkt. Sverige blir Kina, men i en mindre skala. Riktigt så är det inte.

Ser man till kameraövervakning i Sverige så handlar det inte om att kontrollera medborgarna – det handlar uteslutande om att agera preventivt mot brottslighet. Kameraövervakning är ett riktigt vasst verktyg att använda för att komma till bukt med brott som exempelvis snatterier, stölder och med narkotikahandel.

Kameraövervakning fungerar preventivt

Just kameraövervakning för butiker i Stockholm har visat sig vara synnerligen effektivt. Dels så har man sett hur butiksinnehavare genom kameraövervakning kunnat dämpa snatterier. Personer ser att det finns kameror, gör en riskbedömning och väljer att avstå från att snatta. Dels så kan man även identifiera förövare då stölder väl ägt rum och hjälpa polisen att göra sitt jobb.

En annan fördel med kameraövervakning för butiker i Stockholm handlar om att man erbjuder trygghet för sina anställda. Det är inte så roligt att arbeta ensam i en butik i Stockholmsnatten. Risken för att bli rånad finns alltid närvarande och är en högst reell företeelse som sker nästan dagligen.

Kameror integreras i verksamheten

Med kameraövervakning kan man skapa en större säkerhet och trygghet. Många väljer även att exempelvis använda kameror som ett verktyg för den egna verksamheten där dessa kan kopplas mot exempelvis för slussar för in- och utpassering.

Och, med kameror så kan även ett annat problem lösas. Hur mycket kostar sabotage i form av klotter och inslagna fönster? Det handlar om enorma summor i självrisk och ser man till detta så blir kameraövervakning en riktigt bra investering att ta.

På det stora hela så handlar det inte om att inskränka personers rätt till integritet – kameraövervakning handlar om att skapa trygghet och om att både förhindra och – på sikt – lösa brott. Att du som oskyldig kan fastna på en film är ett billigt pris att betala sett ut det perspektivet.

Kategorier
Lösningar

Fastighetssystem – en ideal lösning

Fastighetssystem erbjuder lösningar för integrering av alla de komplexa bitar det innebär att förvalta en fastighet. Inget missas eller ramlar mellan stolarna.

I en perfekt värld så interagerar alla system med varandra. En ideal värld är inte bara fri från krig och svält utan också en värld där allt flyter på smidigt. Ibland blir man faktiskt förvånad när det inte är så, när det finns register och data i ett system som inte utnyttjas i ett annat. Istället blir det diskrepanser och de mest märkliga situationer kan uppstå.

Som fastighetsägare kan du dock bidra med ett steg mot en sådan ideal värld. Det finns nämligen företag som erbjuder kompletta fastighetssystem – system som hanterar all nödvändig information för en fastighet, administrerar och upptäcker behov.

Fastighetssystem hanterar allt

Att förvalta en fastighet och administrera allt som har att göra med byggnaden och de som bor eller verkar i den, är en större och mer komplex uppgift än man kanske skulle kunna tro. Ett fastighetssystem kan dock fungera som ett nav för verksamheten och ta hand om allt. Exempel på vad som kan ingå är beräkning av hyror utifrån bostädernas ytor och annat, samt hantering av faktureringar och betalningar.

Även annan ekonomisk administration kan hanteras, liksom helt andra saker såsom brandskydd, felanmälningar, underhåll och lokalvård och allt möjligt annat. Systemet samlar dessutom alla dokument och ritningar och erbjuder analysverktyg för nyckeltal med mera. Om du använder dig av ett fastighetssystem kan du helt enkelt vara säkert på att inget missas eller hamnar mellan stolarna.

Kategorier
Digitalt

Officeprogram – vilket passar dina behov?

Ska du välja officeprogram och känner dig osäker på vilket typ av program som passar dig och dina behov? Det är långt ifrån en enkel fråga. Vanliga misstag är att man – antingen som företag eller privatperson – väljer att köpa officeprogram som kostar lite mer än det smakar, eller att man gör det motsatta: man köper ett program som inte alls ger det man verkligen behöver.

Lösningen på problemet är emellertid enkel: var ska du köpa officeprogram – och vilken hjälp kan återförsäljaren erbjuda dig? Kort sagt: rada upp de behov du – eller dina anställda har – och låt sedan återförsäljaren guida dig till ett val som A) inte kostar för mycket och B) som inte saknar viktiga features och tjänster.

Använd officeprogram från Microsoft

En allmän rekommendation vad gäller att köpa officeprogram är att välja ett sådant från Microsoft. Utan att ge en massa gratisreklam här, men det handlar om att göra ett val som ger enorma fördelar. Är du exempelvis projektledare och står inför att välja ett officeprogram så är Microsoft Projecs ett riktigt bra val.

Genom att implementera detta i arbetet så ges du möjlighet att skapa rapporter, följa upp och exempelvis samverka med de personer som arbetar under dig. Detta skapar ett bra flöde där alla vet vad som ska göras och där alla kan jobba tillsammans med projektet – även om man befinner sig på olika platser. Vilket är långt ifrån ovanligt år vår uppkopplade och digitala värld. Projects finns i en massa olika versioner och det gemensamma dem emellan är att kostnaden är blygsam sett till vad man får för pengarna. Som sagt, ta gärna hjälp av återförsäljaren för att hitta den version som är bäst lämpad för er verksamhet.

En annan gemensam nämnare mellan de versioner som finns är att de är enkla att sätta sig in i. Detta är enbart positivt då ni snabbt kan komma igång och använda detta officeprogram i ert dagliga värv. Microsoft är störst av en anledning och Projects är ytterligare ett bevis på detta.

Kategorier
Lösningar

Öka effektiviteten med ett modernt fastighetssystem

Med ett smidigt fastighetssystem kan du som fastighetsägare öka din lönsamhet och organisera din business på ett enkelt sätt. Du får en bättre översyn gällande allt som rör verksamheten.

Som ägare av en eller flera fastigheter är det ofta ens önskan att ha en så lönsam verksamhet som möjligt. Därför har ett antal företag utvecklat en modell som kallas fastighetssystem för just detta ändamål. Tanken är att effektivisera allt som rör uthyrning och fakturering av hyror, samtidigt som du har en övergripande koll på de utgifter och kostnader som rör dina fastigheter i form av underhåll, lokalvård, resursförbrukning och så vidare. Du kan också på ett enkelt sätt få översikt på de avtal du skrivit med dina hyresgäster och löpande beräkna nya hyreskostnader. Ett bra fastighetssystem går ofta att synka med välkända affärs- och ekonomisystem för att ge en enklare hantering.

Allt på ett ställe – fastighetssystem in the box

Vidare kan man som fastighetsägare och hyresvärd hålla koll på alla ritningar och dokument som rör fastigheten. Vid en inspektion eller ett stundande underhåll är det bra att kunna ta fram alla nödvändiga ritningar över planlösning och utrymmen. Man vill inte riskera att något missas vid en eventuell renovering eller sanering. Att ha alla dokument på ett och samma ställe samt att hålla dem uppdaterade blir enkelt med ett avancerat system för fastighetsägare. Vill man ta sin verksamhet till en ny nivå med de modernaste verktygen så bör man överväga att kika mer ingående på ett fastighetssystem. Chansen är att du kommer bli imponerad.

Kategorier
Digitalt

Digitala möten – nytt sätt att mötas

Det känns som en evighet sedan vi kunde samlas för en större konferens. Många saknar interaktionen med andra deltagare på plats medan andra ser digitala möten som en stor lättnad.

Berit och Kerstin satt och diskuterade i fikarummet. Samtalsämnen var den kommande konferensen. De hade länge hoppats att de skulle få åka iväg med jobbet några dagar. Men nu var det bestämt att det skulle bli digitala möten istället.

Berit var besviken över att inte få träffa de kollegor från andra kontor hon inte sett på länge. Särskilt Bengt på ekonomiavdelningen i Göteborg. Det brukade alltid vara något trevligt arrangemang på kvällen där deltagarna kunde ha roligt tillsamman.

Digitala möte minskar stress

Kerstin tyckte tvärtom. Hon tyckte att det var skönt att slippa åka iväg. Då skulle det planeras för barnpassning. Kläder, för både henne och barnen, måste tvättas och packas. Flera saker på jobbet måste göras klart innan de skulle åka. Hon fick ont i magen av att bara tänka på det. Kvällen som Berit längtade till gjorde inte saken bättre.

Nu, när de fick stanna hemma och kunde starta datorn strax innan ett möte började, försvann all stress. Dessutom behövde hon inte skynda ut på stan för att köpa någon ny outfit för kvällens festligheter.

Trots vissa fördelar med att åka iväg, var digitala möten skönt. Man fick ta ett möte i taget och jobba lite emellan. Dessutom var det mycket bättre för miljön då ingen behövde åka. Bara det var anledning nog att även i framtiden använda sig av digitala möten.