Kategorier
Lösningar

Fastighetssystem – en ideal lösning

Fastighetssystem erbjuder lösningar för integrering av alla de komplexa bitar det innebär att förvalta en fastighet. Inget missas eller ramlar mellan stolarna.

I en perfekt värld så interagerar alla system med varandra. En ideal värld är inte bara fri från krig och svält utan också en värld där allt flyter på smidigt. Ibland blir man faktiskt förvånad när det inte är så, när det finns register och data i ett system som inte utnyttjas i ett annat. Istället blir det diskrepanser och de mest märkliga situationer kan uppstå.

Som fastighetsägare kan du dock bidra med ett steg mot en sådan ideal värld. Det finns nämligen företag som erbjuder kompletta fastighetssystem – system som hanterar all nödvändig information för en fastighet, administrerar och upptäcker behov.

Fastighetssystem hanterar allt

Att förvalta en fastighet och administrera allt som har att göra med byggnaden och de som bor eller verkar i den, är en större och mer komplex uppgift än man kanske skulle kunna tro. Ett fastighetssystem kan dock fungera som ett nav för verksamheten och ta hand om allt. Exempel på vad som kan ingå är beräkning av hyror utifrån bostädernas ytor och annat, samt hantering av faktureringar och betalningar.

Även annan ekonomisk administration kan hanteras, liksom helt andra saker såsom brandskydd, felanmälningar, underhåll och lokalvård och allt möjligt annat. Systemet samlar dessutom alla dokument och ritningar och erbjuder analysverktyg för nyckeltal med mera. Om du använder dig av ett fastighetssystem kan du helt enkelt vara säkert på att inget missas eller hamnar mellan stolarna.

Kategorier
Lösningar

Öka effektiviteten med ett modernt fastighetssystem

Med ett smidigt fastighetssystem kan du som fastighetsägare öka din lönsamhet och organisera din business på ett enkelt sätt. Du får en bättre översyn gällande allt som rör verksamheten.

Som ägare av en eller flera fastigheter är det ofta ens önskan att ha en så lönsam verksamhet som möjligt. Därför har ett antal företag utvecklat en modell som kallas fastighetssystem för just detta ändamål. Tanken är att effektivisera allt som rör uthyrning och fakturering av hyror, samtidigt som du har en övergripande koll på de utgifter och kostnader som rör dina fastigheter i form av underhåll, lokalvård, resursförbrukning och så vidare. Du kan också på ett enkelt sätt få översikt på de avtal du skrivit med dina hyresgäster och löpande beräkna nya hyreskostnader. Ett bra fastighetssystem går ofta att synka med välkända affärs- och ekonomisystem för att ge en enklare hantering.

Allt på ett ställe – fastighetssystem in the box

Vidare kan man som fastighetsägare och hyresvärd hålla koll på alla ritningar och dokument som rör fastigheten. Vid en inspektion eller ett stundande underhåll är det bra att kunna ta fram alla nödvändiga ritningar över planlösning och utrymmen. Man vill inte riskera att något missas vid en eventuell renovering eller sanering. Att ha alla dokument på ett och samma ställe samt att hålla dem uppdaterade blir enkelt med ett avancerat system för fastighetsägare. Vill man ta sin verksamhet till en ny nivå med de modernaste verktygen så bör man överväga att kika mer ingående på ett fastighetssystem. Chansen är att du kommer bli imponerad.