Kategorier
Artiklar

Vet mer om kapitalförvaltning

Vad gör egentligen en kapitalförvaltare? Enkelt kan man säga att de har målet att få kapital att växa. Inte sällan gör man det på uppdrag av organisationer, företag eller privatpersoner med stort kapital att investera och förvalta, helt enkelt. Det ställs höga krav på kännedom oh erfarenhet av marknaden. Samtidigt kan man säga att det är en konst utan sanningar – en del lyckas onekligen bättre med sin kapitalförvaltning än andra. Det har delvis med ekonomisk intuition att göra, också.

Samma verktyg

En kapitalförvaltare har ofta tillgång till samma verktyg som andra investerare eller värdepappershandlare. Det som gör att han eller hon anlitas för sina tjänster är intuition, analytisk förmåga och kännedom om marknaden. Inte sällan arbetar man på bank, med uppgiften att ta hand om företag och lite mer välbärgade privatkunder. Vanligt att handla med är aktier, räntebärande obligationer och fonder.

Hur blir man kapitalförvaltare?

De flesta som är verksamma inom yrket har långa utbildningar på högskola eller universitet i ekonomi, ofta med en inriktning mot investering. För att få anställning hos en bank krävs säkerligen gedigna meriter och kvalifikationer, eller exceptionell dokumenterad framgång sedan tidigare. Det är möjligt att börja själv med det, men sannolikt är det svårt att få kunder till en början. När framgång finns dokumenterad kan det bli lättare, givetvis.

Många svenskar går just till banken för att lösa sin kapitalförvaltning. Det här är nödvändigtvis inte den bästa vägen, dock. Något som såväl förvaltare som kunder värderar högt är personkemin. För att lyckas med kapitalförvaltning är goda kommunikativa förmågor och social kompetens en förutsättning.

Samtidigt – intresserar man sig för kapitalförvaltning själv, och har en del kapital att investera, finns chansen att tjäna stora summor pengar.

Socialt förvaltande

Många tar frågan om att bedriva kapitalförvaltning på ett schysst sätt på allvar. I praktiken handlar det om att man som förvaltare arbetar med fonder där endast schyssta företag investeras i. Exakt hur ett ”schysst” definieras kan givetvis variera, men på fristående bolag kan man ofta läsa tydligt vad som avses. Det kan till exempel handla om att bolag som sysslar med tobak, alkohol eller spel inte är med i någon fond.

Det kan också handla om att man tittar på hur företagen arbetar i förhållande till internationella konventioner för mänskliga rättigheter, korruption och arbetsmarknad. Exempel på sådana avtal skulle kunna vara FN:s Global Compact, konventioner för miljöfrågor och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.