Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning Göteborg – en vanligare lösning

Vad ska man egentligen tänka på då det kommer till kameraövervakning i Göteborg – och är det en lösning som fungerar? Ser man till kameraövervakning i stort så har det kommit att bli en stor industri.

Fler och fler ser över sina alternativ gällande kameror och det handlar om allt från privatpersoner, företag, butiker och affärer. Detta hör givetvis ihop med att fler också känner sig otrygga – och med att fler och fler också de facto utsätts för en massa olika brott.

Kameraövervakning Göteborg – frågor och svar

Kameraövervakning för butik i Göteborg är en vanlig tjänst och detta sker som en direkt följd av att många butiker brottas med enorma kostnader som en följd av stölder och skadegörelse. Adderar man dessutom till detta att det finns en uppenbar risk för rån så får man ytterligare förståelse för varför många väljer att installera kameror.

Är det något för er verksamhet? Vi tänkte här ge lite mer information kring kameraövervakning och göra det genom att svara på några vanliga frågor – enligt följande.

Är kameraövervakning effektivt?

Ja, både sett ur ett preventivt perspektiv och sett till att man i efterhand kan identifiera en gärningsman. Det skapar trygghet och säkra miljöer.

Kameraövervakning för butik i Göteborg – måste jag ha tillstånd?

Nej, men detta innebär inte att du kan sätta upp kameror hur som helst – och använda materialet som du vill. Viktigt gällande kameraövervakning är att man alltid följer de lagar och regler som finns – och att det finns ett tydligt syfte och ändamål med att kamerorna används. Har du problem med stölder så är detta definitivt ett ändamål för att sätta upp kameror – men då ska dessa också filma inne i butiken och det ska också finnas exempelvis skyltar som visar detta. Du ska inte använda kameror för att exempelvis övervaka personalen.

Kategorier
Säkerhet

Ett säkerhetsföretag med rätt inställning

Egendom och framför allt människors säkerhet är viktigt för privatpersoner och företag. Att nyttja tjänster från säkerhetsföretag ger trygghet och fördelar.

Alla behöver vi se till att finna trygga lösningar på de behov man har som företag men även som privatperson. Behovens omfattning varierar men grundbehovet är detsamma. Man har rätt till en trygg arbetsplats oavsett arbetsgivarens typ av verksamhet. I hemmet ska man självklart också kunna känna sig säker i alla lägen och det finns bra lösningar på det mesta.

Hur skiljer sig behoven åt? Först och främst är det vanligen så att företag är mer noggranna med att skaffa sig ett heltäckande skydd. Det handlar mestadels om fysisk trygghet ändå och där önskar även privatpersoner liknande. Beroende på ett företags typ av verksamhet väljer man olika kombinationer av säkerhetsåtgärder.

Säkerhetsföretag med rätt kompetens och erfarenhet

Ett bra säkerhetsföretag ska kunna erbjuda ett komplett tjänstepaket. Oftast är det så att ett större antal personer arbetar eller behöver tillträde i de lokaler som det handlar om. Det är anställda, som förstås inte alltid är samma personer. Det är också servicepersonal som städare och varubud. Allt måste kunna hanteras enkelt och säkert.

Att starta med ett system för brandskydd och sedan för passerkort är en självklarhet. Lås handlar sedan inte bara om dörrar utan även fönster och alternativa vägar som obehöriga skulle kunna ta sig in. Hot mot medarbetare kan förekomma och fysisk säkerhet är också det ett minimikrav på en fungerande arbetsplats. Kameraövervakning är effektivt och ofta avskräckande. Alla ska kunna känna sig trygga.

Läs mer här https://mysec.se/.

Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning ger fördelar

Få frågor rör upp lika heta känslor som kameraövervakning. Många menar på att varje kamera som sätts upp också blir ett steg närmare ett mer totalitärt samhälle där den personliga friheten blir kränkt. Sverige blir Kina, men i en mindre skala. Riktigt så är det inte.

Ser man till kameraövervakning i Sverige så handlar det inte om att kontrollera medborgarna – det handlar uteslutande om att agera preventivt mot brottslighet. Kameraövervakning är ett riktigt vasst verktyg att använda för att komma till bukt med brott som exempelvis snatterier, stölder och med narkotikahandel.

Kameraövervakning fungerar preventivt

Just kameraövervakning för butiker i Stockholm har visat sig vara synnerligen effektivt. Dels så har man sett hur butiksinnehavare genom kameraövervakning kunnat dämpa snatterier. Personer ser att det finns kameror, gör en riskbedömning och väljer att avstå från att snatta. Dels så kan man även identifiera förövare då stölder väl ägt rum och hjälpa polisen att göra sitt jobb.

En annan fördel med kameraövervakning för butiker i Stockholm handlar om att man erbjuder trygghet för sina anställda. Det är inte så roligt att arbeta ensam i en butik i Stockholmsnatten. Risken för att bli rånad finns alltid närvarande och är en högst reell företeelse som sker nästan dagligen.

Kameror integreras i verksamheten

Med kameraövervakning kan man skapa en större säkerhet och trygghet. Många väljer även att exempelvis använda kameror som ett verktyg för den egna verksamheten där dessa kan kopplas mot exempelvis för slussar för in- och utpassering.

Och, med kameror så kan även ett annat problem lösas. Hur mycket kostar sabotage i form av klotter och inslagna fönster? Det handlar om enorma summor i självrisk och ser man till detta så blir kameraövervakning en riktigt bra investering att ta.

På det stora hela så handlar det inte om att inskränka personers rätt till integritet – kameraövervakning handlar om att skapa trygghet och om att både förhindra och – på sikt – lösa brott. Att du som oskyldig kan fastna på en film är ett billigt pris att betala sett ut det perspektivet.