Kategorier
Artiklar

Förbättra dina säljresultat

Är man duktig på att sälja, öppnas många dörrar. Känner man till vilken målgrupp man har, varför de bör köpa produkten och kan lägga fram det på ett bra sätt, finns troligen goda möjligheter att tjäna pengar. Att göra det är dock inte så enkelt som det låter. Det finns dock alltid flertalet saker man kan göra för att förbättra sina resultat. I den här texten ger vi ett par förslag. Har du gått en säljutbildning eller säljkurs har du säkerligen hört flera av dessa saker redan.

Vilka är dina kunder?

Som nämnt i inledningen bör man till att börja med försöka lära sig vilken målgruppen är. Till exempel kan spekulera i hur gamla de är i genomsnitt, om de är kvinnor eller män, om de har barn, hur mycket pengar tjänar, om de har högre utbildning etc. Att göra det här är kan vara svårt. Det bästa är kanske om man på något sätt får tillgång till statistik för en liknande produkt, men det är inte alltid särskilt lätt.

Vad är problemet som produkten löser?

De flesta framgångsrika produkter kan sägas lösa ett problem (dock möjligen inte alla). Det går också att börja i andra änden – om du har en tydlig målgrupp som du vill sälja till, kan du försöka komma på en produkt baserat på deras livsstil eller liknande. Ibland kan problemen som kunden upplever vara uppenbara och tydliga. Ibland kan de vara lite minde självklara eller luddiga, vilket kan kräva en god säljare. Om problemet inte existerar för kunden över huvud taget – ja, då lär de inte köpa produkten.

Gå en säljutbildning

Har du funderat på att gå en säljutbildning? Det finns flertalet av dem i Sverige. En del är lite kortare och ger endast en snabb överblick och introduktion till försäljning. Andra utbildningar är betydligt längre och ger förhoppningsvis deltagarna mycket goda grunder att stå på när det kommer till försäljning. En säljutbildning kan vara allt från en dag till flera månader – åtminstone är det vanligt att se dessa perioder i Sverige.

Vad skiljer dig från konkurrensen?

Kunderna vill naturligtvis köpa de bästa produkterna eller tjänsterna på marknaden, till ett pris de anser vara rimligt. Ett sätt att öka säljresultaten är att definiera, och sedermera tydliggöra för kunden, vad det är som skiljer er från konkurrensen. Vad är anledningen till att de ska handla av dig? Går du på en säljutbildning är det här något de sannolikt kommer att ta upp.

Kategorier
Artiklar

Vet mer om kapitalförvaltning

Vad gör egentligen en kapitalförvaltare? Enkelt kan man säga att de har målet att få kapital att växa. Inte sällan gör man det på uppdrag av organisationer, företag eller privatpersoner med stort kapital att investera och förvalta, helt enkelt. Det ställs höga krav på kännedom oh erfarenhet av marknaden. Samtidigt kan man säga att det är en konst utan sanningar – en del lyckas onekligen bättre med sin kapitalförvaltning än andra. Det har delvis med ekonomisk intuition att göra, också.

Samma verktyg

En kapitalförvaltare har ofta tillgång till samma verktyg som andra investerare eller värdepappershandlare. Det som gör att han eller hon anlitas för sina tjänster är intuition, analytisk förmåga och kännedom om marknaden. Inte sällan arbetar man på bank, med uppgiften att ta hand om företag och lite mer välbärgade privatkunder. Vanligt att handla med är aktier, räntebärande obligationer och fonder.

Hur blir man kapitalförvaltare?

De flesta som är verksamma inom yrket har långa utbildningar på högskola eller universitet i ekonomi, ofta med en inriktning mot investering. För att få anställning hos en bank krävs säkerligen gedigna meriter och kvalifikationer, eller exceptionell dokumenterad framgång sedan tidigare. Det är möjligt att börja själv med det, men sannolikt är det svårt att få kunder till en början. När framgång finns dokumenterad kan det bli lättare, givetvis.

Många svenskar går just till banken för att lösa sin kapitalförvaltning. Det här är nödvändigtvis inte den bästa vägen, dock. Något som såväl förvaltare som kunder värderar högt är personkemin. För att lyckas med kapitalförvaltning är goda kommunikativa förmågor och social kompetens en förutsättning.

Samtidigt – intresserar man sig för kapitalförvaltning själv, och har en del kapital att investera, finns chansen att tjäna stora summor pengar.

Socialt förvaltande

Många tar frågan om att bedriva kapitalförvaltning på ett schysst sätt på allvar. I praktiken handlar det om att man som förvaltare arbetar med fonder där endast schyssta företag investeras i. Exakt hur ett ”schysst” definieras kan givetvis variera, men på fristående bolag kan man ofta läsa tydligt vad som avses. Det kan till exempel handla om att bolag som sysslar med tobak, alkohol eller spel inte är med i någon fond.

Det kan också handla om att man tittar på hur företagen arbetar i förhållande till internationella konventioner för mänskliga rättigheter, korruption och arbetsmarknad. Exempel på sådana avtal skulle kunna vara FN:s Global Compact, konventioner för miljöfrågor och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.