Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning ger fördelar

Få frågor rör upp lika heta känslor som kameraövervakning. Många menar på att varje kamera som sätts upp också blir ett steg närmare ett mer totalitärt samhälle där den personliga friheten blir kränkt. Sverige blir Kina, men i en mindre skala. Riktigt så är det inte.

Ser man till kameraövervakning i Sverige så handlar det inte om att kontrollera medborgarna – det handlar uteslutande om att agera preventivt mot brottslighet. Kameraövervakning är ett riktigt vasst verktyg att använda för att komma till bukt med brott som exempelvis snatterier, stölder och med narkotikahandel.

Kameraövervakning fungerar preventivt

Just kameraövervakning för butiker i Stockholm har visat sig vara synnerligen effektivt. Dels så har man sett hur butiksinnehavare genom kameraövervakning kunnat dämpa snatterier. Personer ser att det finns kameror, gör en riskbedömning och väljer att avstå från att snatta. Dels så kan man även identifiera förövare då stölder väl ägt rum och hjälpa polisen att göra sitt jobb.

En annan fördel med kameraövervakning för butiker i Stockholm handlar om att man erbjuder trygghet för sina anställda. Det är inte så roligt att arbeta ensam i en butik i Stockholmsnatten. Risken för att bli rånad finns alltid närvarande och är en högst reell företeelse som sker nästan dagligen.

Kameror integreras i verksamheten

Med kameraövervakning kan man skapa en större säkerhet och trygghet. Många väljer även att exempelvis använda kameror som ett verktyg för den egna verksamheten där dessa kan kopplas mot exempelvis för slussar för in- och utpassering.

Och, med kameror så kan även ett annat problem lösas. Hur mycket kostar sabotage i form av klotter och inslagna fönster? Det handlar om enorma summor i självrisk och ser man till detta så blir kameraövervakning en riktigt bra investering att ta.

På det stora hela så handlar det inte om att inskränka personers rätt till integritet – kameraövervakning handlar om att skapa trygghet och om att både förhindra och – på sikt – lösa brott. Att du som oskyldig kan fastna på en film är ett billigt pris att betala sett ut det perspektivet.